Yorktown

no image Yorktown jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 915 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 279 m n.p.m. Yorktown mieści się w powiecie Delaware. Jest to jeden z powiatów stanu IN. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 40,1736547, długość -85,4941396. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 9405. Miejscowość Yorktown została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 446404.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...