Waterville Valley

no image Waterville Valley jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1506 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 459 m n.p.m. Waterville Valley mieści się w powiecie Grafton. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu NH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 43,9500695, długość -71,4995204. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Waterville Valley została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 873748.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...