Trainer

no image Trainer jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 72 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 22 m n.p.m. Trainer znajduje się w powiecie Delaware. Jest to jeden z powiatów stanu PA. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,8276126, długość -75,4143604. Populacja w roku 2010 wynosiła 1828. Miejscowość Trainer została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1189711.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...