String Prairie

no image String Prairie jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 505 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 154 m n.p.m. String Prairie mieści się w powiecie Bastrop. Jest to część aglomeracji stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 29,8857799, długość -97,3469366. Populacja w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość String Prairie została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1369285.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...