Strasburg

no image Strasburg jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 469 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 143 m n.p.m. Strasburg mieści się w powiecie Lancaster. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu PA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 39,9831559, długość -76,1841226. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 2809. Miejscowość Strasburg została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1188858.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...