Stovall

no image Stovall jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 817 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 249 m n.p.m. Stovall znajduje się w powiecie Meriwether. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu GA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,9609607, długość -84,8518767. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Stovall została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 333138.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...