Starksboro

no image Starksboro jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 594 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 181 m n.p.m. Starksboro mieści się w powiecie Addison. Jest to jeden z powiatów stanu VT. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 44,2272782, długość -73,0573427. Populacja w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Starksboro została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1462217.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...