Springfield

no image Springfield jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 883 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 269 m n.p.m. Springfield znajduje się w powiecie Calhoun. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,3264298, długość -85,2391614. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 5260. Miejscowość Springfield została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 638622.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...