South Canal

no image South Canal jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 935 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 285 m n.p.m. South Canal znajduje się w powiecie Trumbull. Jest to jeden z powiatów stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,177279, długość -80,9867583. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1100. Miejscowość South Canal została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1867467.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...