Shedd

no image Shedd jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 266 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 81 m n.p.m. Shedd znajduje się w powiecie Linn. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu OR. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 44,4615118, długość -123,1103713. Populacja w roku 2010 wynosiła 204. Miejscowość Shedd została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1637930.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...