Sharpe

no image Sharpe jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1158 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 353 m n.p.m. Sharpe znajduje się w powiecie Coffey. Jest to część aglomeracji stanu KS. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,2819637, długość -95,6919302. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Sharpe została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 484819.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...