Scio

no image Scio jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 315 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 96 m n.p.m. Scio mieści się w powiecie Linn. Jest to część aglomeracji stanu OR. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 44,7048445, długość -122,8492562. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 838. Miejscowość Scio została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1126672.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...