Saxton

no image Saxton jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 961 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 293 m n.p.m. Saxton znajduje się w powiecie Whitley. Jest to część aglomeracji stanu KY. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 36,6336933, długość -84,1099301. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Saxton została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 515269.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...