Sawpit

no image Sawpit jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 7592 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 2314 m n.p.m. Sawpit znajduje się w powiecie San Miguel. Jest to jeden z powiatów stanu CO. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 37,9952702, długość -108,0017339. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 40. Miejscowość Sawpit została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 202389.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...