Salem

no image Salem jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1217 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 371 m n.p.m. Salem znajduje się w powiecie Burke. Jest to część aglomeracji stanu NC. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 35,6987399, długość -81,6970412. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 2218. Miejscowość Salem została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 994153.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...