Ross

no image Ross jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 640 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 195 m n.p.m. Ross mieści się w powiecie Lake. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu IN. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,526703, długość -87,3747598. Populacja w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Ross została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 442314.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...