Reading

no image Reading jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 256 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 78 m n.p.m. Reading mieści się w powiecie Berks. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu PA. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 40,3356483, długość -75,9268747. Populacja w roku 2010 wynosiła 88082. Miejscowość Reading została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1184733.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...