Presque Isle Harbor

no image Presque Isle Harbor jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 620 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 189 m n.p.m. Presque Isle Harbor znajduje się w powiecie Presque Isle. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 45,3225183, długość -83,4849499. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 600. Miejscowość Presque Isle Harbor została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to -999.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...