Prescott

no image Prescott jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 36 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 11 m n.p.m. Prescott mieści się w powiecie Columbia. Jest to część aglomeracji stanu OR. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 46,0490022, długość -122,8873307. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 55. Miejscowość Prescott została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1125655.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...