Port Sanilac

no image Port Sanilac jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 610 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 186 m n.p.m. Port Sanilac znajduje się w powiecie Sanilac. Jest to jeden z powiatów stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 43,4308578, długość -82,5424244. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 623. Miejscowość Port Sanilac została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 635267.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...