Pepe'ekeo

no image Pepe'ekeo jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 522 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 159 m n.p.m. Pepe'ekeo znajduje się w powiecie Hawaii. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu HI. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 19,83171, długość -155,10438. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1789. Miejscowość Pepe'ekeo została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 363247.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...