Pedro Bay

no image Pedro Bay jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 49 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 15 m n.p.m. Pedro Bay mieści się w powiecie Lake and Peninsula. Jest to część aglomeracji stanu AK. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 59,7872222, długość -154,1061111. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 42. Miejscowość Pedro Bay została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1407862.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...