Palmyra

no image Palmyra jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 850 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 259 m n.p.m. Palmyra mieści się w powiecie Jefferson. Jest to jeden z powiatów stanu WI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,8777882, długość -88,5862122. Populacja w roku 2010 wynosiła 1781. Miejscowość Palmyra została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1571003.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...