Owego

no image Owego jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 814 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 248 m n.p.m. Owego znajduje się w powiecie Tioga. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu NY. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,1034075, długość -76,2621549. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 3896. Miejscowość Owego została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 959672.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...