Orange

no image Orange jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1499 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 457 m n.p.m. Orange znajduje się w powiecie Orange. Jest to część aglomeracji stanu VT. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 44,1483959, długość -72,4026007. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Orange została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1462167.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...