Oracle

no image Oracle jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 4524 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 1379 m n.p.m. Oracle mieści się w powiecie Pinal. Jest to jeden z powiatów stanu AZ. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,6109054, długość -110,7709348. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 3686. Miejscowość Oracle została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 32541.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...