Oak Hill

no image Oak Hill jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 801 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 244 m n.p.m. Oak Hill mieści się w powiecie Travis. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu TX. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 30,2354859, długość -97,860007. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Oak Hill została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1375243.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...