Nuremberg

no image Nuremberg jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1168 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 356 m n.p.m. Nuremberg mieści się w powiecie Schuylkill. Jest to jeden z powiatów stanu PA. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 40,9395304, długość -76,1716009. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 434. Miejscowość Nuremberg została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1182716.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...