Noorvik

no image Noorvik jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 0 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 0 m n.p.m. Noorvik mieści się w powiecie Northwest Arctic. Jest to jeden z powiatów stanu AK. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 66,8383333, długość -161,0327778. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 668. Miejscowość Noorvik została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1413646.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...