Nome

no image Nome jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 20 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 6 m n.p.m. Nome mieści się w powiecie Nome. Jest to część aglomeracji stanu AK. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 64,5011111, długość -165,4063889. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 3598. Miejscowość Nome została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1407125.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...