Nome

no image Nome jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 20 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 6 m n.p.m. Nome mieści się w powiecie Nome. Jest to część aglomeracji stanu AK. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 64,5011111, długość -165,4063889. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 3598. Miejscowość Nome została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1407125.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...