Nicasio

no image Nicasio jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 194 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 59 m n.p.m. Nicasio znajduje się w powiecie Marin. Jest to jeden z powiatów stanu CA. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 38,0615885, długość -122,6985975. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 96. Miejscowość Nicasio została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1659226.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...