Newellton

no image Newellton jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 79 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 24 m n.p.m. Newellton mieści się w powiecie Tensas. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu LA. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 32,0726546, długość -91,2409459. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1187. Miejscowość Newellton została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 537660.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...