Newburgh

no image Newburgh jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 131 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 40 m n.p.m. Newburgh mieści się w powiecie Orange. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu NY. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,5034271, długość -74,0104179. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 28866. Miejscowość Newburgh została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 958498.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...