Newburgh

no image Newburgh jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 131 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 40 m n.p.m. Newburgh mieści się w powiecie Orange. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu NY. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,5034271, długość -74,0104179. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 28866. Miejscowość Newburgh została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 958498.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...