New Haven

no image New Haven jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 627 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 191 m n.p.m. New Haven znajduje się w powiecie Macomb. Jest to jeden z powiatów stanu MI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 42,7294758, długość -82,8013107. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 4642. Miejscowość New Haven została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 633320.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...