Millington

no image Millington jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 564 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 172 m n.p.m. Millington mieści się w powiecie Kendall. Jest to jeden z powiatów stanu IL. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,5625305, długość -88,5984075. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 665. Miejscowość Millington została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 413615.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...