Milford

no image

Milford jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 801 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 244 m n.p.m. Milford mieści się w powiecie Jefferson. Jest to część aglomeracji stanu WI. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 43,1008335, długość -88,8467725. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Milford została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1583714.

Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...