Melvin Village

no image Melvin Village jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 518 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 158 m n.p.m. Melvin Village mieści się w powiecie Carroll. Jest to część aglomeracji stanu NH. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 43,6889651, długość -71,304237. Populacja w roku 2010 wynosiła 241. Miejscowość Melvin Village została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 868377.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...