Meeker

no image Meeker jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 892 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 272 m n.p.m. Meeker mieści się w powiecie Lincoln. Jest to część aglomeracji stanu OK. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 35,5073480006, długość -96,9265844885. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1144. Miejscowość Meeker została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1095295.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...