Meeker

no image Meeker jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 892 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 272 m n.p.m. Meeker mieści się w powiecie Lincoln. Jest to część aglomeracji stanu OK. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 35,5073480006, długość -96,9265844885. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1144. Miejscowość Meeker została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1095295.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...