McKinley Heights

no image McKinley Heights jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 991 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 302 m n.p.m. McKinley Heights mieści się w powiecie Trumbull. Jest to jeden z powiatów stanu OH. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 41,1836685, długość -80,7173004. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 1060. Miejscowość McKinley Heights została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1048960.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...