McCredie Springs

no image McCredie Springs jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 2064 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość ta wynosi 629 m n.p.m. McCredie Springs mieści się w powiecie Lane. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu OR. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 43,7098454, długość -122,2889296. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość McCredie Springs została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1145953.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...