Maypens

no image Maypens jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 3330 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 1015 m n.p.m. Maypens znajduje się w powiecie Lea. Jest to jeden z powiatów stanu NM. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,3603995, długość -103,1526879. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Maypens została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 899756.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...