Maypens

no image Maypens jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 3330 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 1015 m n.p.m. Maypens znajduje się w powiecie Lea. Jest to jeden z powiatów stanu NM. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 32,3603995, długość -103,1526879. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie -999. Miejscowość Maypens została ujęta w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 899756.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...