Marshall

no image Marshall jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1982 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 604 m n.p.m. Marshall mieści się w powiecie Dunn. Jest to jeden z powiatów stanu ND. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 47,1380647, długość -102,332956. Populacja w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Marshall została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1030104.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...