Marble Falls

no image Marble Falls jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 820 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 250 m n.p.m. Marble Falls mieści się w powiecie Burnet. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 30,5782446, długość -98,2728003. Populacja w roku 2010 kształtowała się na poziomie 6077. Miejscowość Marble Falls została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1362162.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...