Manzanita

no image Manzanita jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 59 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wysokość ta wynosi 18 m n.p.m. Manzanita mieści się w powiecie Tillamook. Jest to część aglomeracji stanu OR. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 45,7184398, długość -123,9351354. Populacja w roku 2010 wynosiła 598. Miejscowość Manzanita została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1123738.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...