Long Mott

no image Long Mott jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 26 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 8 m n.p.m. Long Mott znajduje się w powiecie Calhoun. Jest to jeden z powiatów stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 28,4825007, długość -96,7605384. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Long Mott została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1340496.
Mount Upton screen

Mount Upton

Mount Upton jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1030 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wielkość...
Bath screen

Bath

Bath jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 1010 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...