Long Mott

no image Long Mott jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 26 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 8 m n.p.m. Long Mott znajduje się w powiecie Calhoun. Jest to jeden z powiatów stanu TX. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 28,4825007, długość -96,7605384. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła -999. Miejscowość Long Mott została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Nadany jej numer to 1340496.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...