Libertytown

no image Libertytown jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 505 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta wynosi 154 m n.p.m. Libertytown mieści się w powiecie Frederick. Jest to jeden z powiatów stanu MD. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 39,4851016, długość -77,24026. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 950. Miejscowość Libertytown została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 590664.
Bon Homme Colony screen

Bon Homme Colony

Bon Homme Colony jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1243 stóp n.p.m. W systemie metrycznym...
Sidney screen

Sidney

Sidney jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 604 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wysokość ta...