Leslie

no image Leslie jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 830 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 253 m n.p.m. Leslie znajduje się w powiecie Franklin. Jest to część aglomeracji stanu MO. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 38,4178279, długość -91,2320949. Liczba mieszkańców w roku 2010 wynosiła 171. Miejscowość Leslie została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 720921.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...