Lenapah

no image Lenapah jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 751 stóp n.p.m. W systemie metrycznym wartość ta wynosi 229 m n.p.m. Lenapah mieści się w powiecie Nowata. Jest to jeden z powiatów stanu OK. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 36,8545881006, długość -95,6598720885. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 293. Miejscowość Lenapah została sklasyfikowana w amerykańskim katalogu GNIS. Przyznany jej numer to 1094580.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...