Lebanon

no image Lebanon jest amerykańskim miastem zlokalizowanym na wysokości 351 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wartość ta wynosi 107 m n.p.m. Lebanon mieści się w powiecie Linn. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu OR. Współrzędne geograficzne miejscowości to: szerokość 44,5365119, długość -122,9070339. Liczba mieszkańców w roku 2010 kształtowała się na poziomie 15518. Miejscowość Lebanon została sklasyfikowana w amerykańskim systemie GNIS. Przyznany jej numer to 1136468.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...