Langley

no image Langley jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 194 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich wielkość ta wynosi 59 m n.p.m. Langley znajduje się w powiecie Aiken. Jest to jedna z jednostek administracyjnych stanu SC. Współrzędne geograficzne miasta to: szerokość 33,5179148, długość -81,8440011. Populacja w roku 2010 wynosiła 1447. Miejscowość Langley została ujęta w amerykańskim systemie GNIS. Nadany jej numer to 1246294.
Price screen

Price

Price jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 1001 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...
Glyndon screen

Glyndon

Glyndon jest amerykańską miejscowością położoną na wysokości 922 stóp n.p.m. W jednostkach europejskich...